Regels uitrijden mest

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode van 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt

Regeling NOW-4 gepubliceerd

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel het de zesde tranche van de NOW betreft, heeft de regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten opzichte van de NOW-3 geldt in