Pas op bij verhuur gebouwen

Pas op bij verhuur gebouwen

Voor landbouwers, die hun activiteiten hebben afgebouwd, is het vaak lastig een invulling te vinden voor de bedrijfsgebouwen. Het kan interessant zijn om de gebouwen te verhuren. Maar let wel op: het verhuren van gebouwen voor agrarisch gebruik valt

Vaststellingsaanvraag NOW-1

Vaststellingsaanvraag NOW-1

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld. In de brief merkt de minister op, dat veel werkgevers de vaststellingsaanvraag voor de NOW-1 nog niet hebben ingediend. Dat kan