Bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen moeten openbaar gemaakt worden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022. Locatiegegevens omvatten ook bedrijfsadresgegevens. De minister kan niet volstaan met alleen het openbaar maken van de zogenoemde coördinatiepunten van de emissiebronnen.

In januari 2021 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister de locatiegegevens van de PAS-melders openbaar moest maken, omdat het gaat om emissiegegevens. Informatie over (stikstof)uitstoot  in het milieu moet volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar gemaakt worden. Bij emissiegegevens mag de privacy van belanghebbenden geen rol spelen bij de beslissing om deze openbaar te maken.

In het voorjaar van 2021 maakte de minister zo’n 3.500 PAS-meldingen openbaar, met uitzondering van de locatiegegevens. Zij was van mening dat niet de concrete adresgegevens van de bedrijven openbaar hoefden te worden gemaakt, maar dat ze kon volstaan met de coördinaten van de emissiebron.

Mobilisation for the Environment (MOB) vond dat de minister hiermee geen uitvoering had gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Rechtbank Noord-Nederland stelde MOB in juni 2021 in het gelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit oordeel van de rechtbank op 19 januari 2022 bevestigd. De minister moet nu binnen drie weken de gevraagde bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | jurisprudentie | 19-01-2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?