Vertrouwenspersoon

Deze tijd vraag veel van ondernemers zo ook het bieden van een sociaal veilige werkplek. In de media zijn tal van berichten verschenen van voorbeelden van ongewenste omgangsnormen (discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie/geweld) of integriteitskwesties (vermoedens van misstanden, fraude, machtsmisbruik, etc.) op de werkvloer.

Krijgt u te maken met ongewenst gedrag op het werk, dan kan mr. Miryam Fränkel-Dekker u bijstaan. Zij is arbeidsrechtjurist en tevens gecertificeerd vertrouwenspersoon. De werkzaamheden die mr. Miryam Fränkel-Dekker voor uw organisatie kan verrichten zijn de volgende.

 • Opvangen, begeleiden en adviseren van melders / klagers
  Melders / klagers kunnen bij de externe vertrouwenspersoon terecht met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties op de werkvloer. Alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt is strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon vangt de klager op en biedt een luisterend oor, bespreekt mogelijke oplossingen (gesprek, mediation, klachtenprocedure, doorverwijzing, etc.). De-escalatie van het conflict staat daarbij altijd voorop.
 • Voorlichten en informeren van de organisatie
  De vertrouwenspersoon heeft een informatieve rol zodanig dat de vertrouwenspersoon uw medewerkers informeert over de rol van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een uitermate goede gesprekspartner voor de behandeling van thema’s als ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer. De vertrouwenspersoon wordt zichtbaar in uw organisatie.
 • Opstellen van een gedragscode en een klachtenprocedure en het ontwikkelen van beleid
  Het is belangrijk dat de normen en waarden die gelden binnen uw organisatie vast te leggen in een gedragscode. Een code maakt duidelijk: hoe gaan we binnen de organisatie met elkaar om?
  Met een klachtenprocedure of -regeling zorgt u ervoor dat werknemers hun klachten over ongewenste omgangsvormen (sneller) uiten en dat deze klachten ook worden opgelost.
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan de werkgever
  De vertrouwenspersoon maakt ieder jaar een (geanonimiseerd) verslag met daarin opgenomen een overzicht van de meldingen die zijn geweest.

Deze diensten kunnen desgewenst in abonnementsvorm worden afgenomen.

Worden wij uw externe vertrouwenspersoon?

Wij zijn Vivan, een deskundig kantoor, met de persoonlijke betrokkenheid van een klein kantoor. En dit is mr. Miryam Fränkel-Dekker, bedrijfsjuriste en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Hoe kan zij u helpen?