Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

De omwonenden van een akker, waarop een lelieteler lelies wilde gaan telen, vreesden voor schadelijke gevolgen voor hun gezondheid vanwege het veelvuldige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ze vonden de door de teler aangedragen maatregelen om de blootstelling aan de gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen of te beperken onvoldoende en stapten daarom naar de rechter. Zij vorderden als voorlopige voorziening de teler te verbieden gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van de lelieteelt toe te passen op straffe van een dwangsom.

Volgens de lelieteler zijn de te gebruiken middelen in de Europese en nationale toelatingsprocedure als veilig beoordeeld en is het gebruik ervan dan ook toegestaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat aannemelijk is dat in de lelieteelt de mate van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden aanmerkelijk groter is dan bij de teelt van andere gewassen. Uit een in 2023 in Ecuador uitgevoerd onderzoek komt een duidelijk verband naar voren tussen omwonenden van bollenvelden en duidelijk slechtere neurologische gedragsprestaties.

De voorzieningenrechter oordeelde dat het commerciële belang van de teler, gelet op het risico voor de omwonenden op ernstige gezondheidsschade, diende te wijken voor de belangen van de omwonenden. Daar komt bij, dat de teler de akker wel kan gebruiken voor andere, minder belastende teelten. Verder is de lelie een luxeproduct en is de voedselvoorziening niet in het geding, zodat er geen algemeen maatschappelijk belang in de weg staat aan toewijzing van het gevorderde verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de lelieteelt naast de woonwijk van de omwonenden. De voorzieningenrechter wees het gevraagde verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de lelieteelt naast de woonwijk van omwonden dan ook toe met de verzochte dwangsom.

Bron: Overig | jurisprudentie | 14-05-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?