Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Voor het ontvangen van GLB-premies geldt onder meer de eis dat 4% van het bouwland niet-productief gelaten moet worden. Hiervoor gelden enkele vrijstellingen. De 4%-eis kan ingevuld worden met o.a. aanliggende landschapselementen, bufferstroken en akkerranden. Dit jaar mag deze eis ook ingevuld worden met vanggewassen, die na de hoofdteelt worden ingezaaid, of vanggewassen in combinatie met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen en landschapselementen. Deze optie stond nog niet in de Gecombineerde opgave, maar de opgave is op 23 april hierop aangepast.

Voor veel landbouwers is de teelt van vanggewassen een gemakkelijke manier om aan de 4%-eis te voldoen. Soms is deze toch al verplicht vanuit andere regelgevingen. Wanneer u een beroep wilt doen op deze extra mogelijkheid, moet bij het onderdeel grond bij de vraag “Hoeveel procent van uw bouwland laat u niet-productief?” de optie ‘Derogatie’ aangevinkt worden. Vervolgens moet bij het onderdeel ‘Percelen’ aangegeven worden welke percelen hiervoor worden ingezet.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 24-04-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?