Balans geadviseerd

Met een beetje geluk zal de Eerste Kamer zich deze week buigen over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans. Het wetsvoorstel behelst maatregelen die per 1 januari 2020 van kracht zullen worden. We zijn pas in februari 2019, dus het duurt allemaal nog wel even, maar wellicht toch aardig om enkele punten uit dit wetsvoorstel de revue te laten passeren.

Mensen die via een pay-roll constructie werken hebben straks recht op dezelfde CAO-voorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij het bedrijf in dienst zijn, ook dienen zij een adequaat pensioen op te bouwen.

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen weer drie opeenvolgende jaarcontracten worden aangeboden, tot op de dag van vandaag is dat nog twee. Om niet aan een vast dienstverband, als werkgever of werknemer vast te zitten, moet dan wel weer een periode van zes maanden in acht worden genomen waarin tussen dezelfde werknemer en werkgever geen arbeidsrelatie mag bestaan. Om met name de werkgevers toch te stimuleren om mensen voor langere tijd in dienst te nemen, zal de WW premie voor de zogenaamde flex-contracten worden verhoogd.

Dit zijn slechts enkele maatregelen waarmee de overheid denkt te stimuleren dat werkgevers en werknemers straks veel meer gebruik zullen gaan maken van vaste arbeidsovereenkomsten.

Heeft u nu als werknemer inmiddels een contract voor onbepaalde tijd, dan hebben de voorgestelde maatregelen voor u geen gevolgen. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als we daarvoor geen probleem hebben bedacht. 

In 2019 kan iedere werkende van 45 jaar of ouder een gratis loopbaanadvies krijgen. Kennelijk denkt iedereen weleens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Volgens het nieuwsbericht van de overheid is een dergelijk advies ook nuttig voor mensen die tevreden zijn met hun huidige baan. De subsidie bedraagt € 600 per ontwikkeladvies en moet worden aangevraagd door een coach. Voor werkenden is dit advies daardoor gratis. De regeling geldt tot 10 januari 2020 en er is een bedrag beschikbaar van totaal 17 miljoen euro.

De wetsvoorstellen met ingangsdatum 1 januari 2020 zijn er dus op gericht om langdurige en duurzame arbeidsrelaties op te bouwen. Tot 10 januari 2020 heeft u nog de tijd, om al dan niet met een loopbaanadviseur, goed na te denken of u uw welverdiende “vaste” contract wellicht niet inruilt voor een flex-contract.

 
A. van der Maarel AA