Belastingaangifte 2018

Het is weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting over 2018 in te vullen. De aangifte hoeft ook dit jaar pas op 1 mei te zijn ingediend. Mocht 1 mei a.s. voor u te snel zijn, dan kunt u bij de Belastingtelefoon uitstel aanvragen. U kunt zonder meer uitstel krijgen tot 1 september a.s. Als het u niet lukt om in te loggen, is het altijd goed om te weten dat u ook nog een aangifte op papier kunt indienen. Deze papieren aangifte is te bestellen bij de Belastingtelefoon.

Vanaf 1 maart kunt u de vooraf door de Belastingdienst ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2018 downloaden. Vergeet niet om de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren, want die kunnen fout zijn, op een verkeerde plaats zijn ingevuld of onvolledig zijn. Ook is de belastingdienst niet verplicht om u te wijzen op aftrekposten waarop u recht hebt. Daar moet u zelf om denken. Bovendien kan het best zijn dat u in 2018 op bepaalde aftrekposten recht hebt, terwijl dat in 2017 nog niet het geval was. Opletten is dus altijd geboden.

Voor de meeste mensen is de aftrek eigen woning in de vorm van de hypotheekrenteaftrek een grootste aftrekpost, gevolgd door de aftrek voor ziekte- of zorgkosten en de giften. Met een aftrekpost verlaagt u de te betalen inkomstenbelasting. Elke aftrek betekent nog steeds een belastingvoordeel en een mogelijke belastingteruggave, maak er dus gebruik van als u er recht op hebt.

Een ander punt waar u op kunt letten is de verdeling van de aftrekposten als u een fiscale partner hebt. Bij een fiscaal partnerschap heeft u mogelijkheid om de eigen woning, aftrekposten en het gezamenlijke vermogen zo te verdelen dat het u het meeste voordeel oplevert.  

Ten slotte noem ik nog de heffingskortingen. Deze worden elk jaar aangepast, ook de voorwaarden kunnen nog al eens veranderen. Bekijk dus op welke heffingskortingen u recht hebt en welke bedragen daarmee gemoeid zijn.

Als u op basis van de ingediende aangifte moet bijbetalen, dan kunt u het beste uw aangifte vóór  1 april a.s. indienen. Als u de aangifte later indient, bent u belastingrente verschuldigd over het belastingbedrag dat u moet bijbetalen. 

 
Heeft u vragen, Vivan accountants – adviseurs is u graag behulpzaam ook met het verzorgen van uw aangifte.

 

Drs. E. Oosterwijk RB