Belastingaangifte 2020

Het is weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting over 2020 in te vullen. De aangifte hoeft ook dit jaar pas op 1 mei te zijn ingediend. Mocht 1 mei a.s. voor u te snel zijn, dan kunt u bij de Belastingtelefoon uitstel aanvragen. U kunt zonder meer uitstel krijgen tot 1 september a.s.

Vanaf vorige week, 1 maart jl., kunt u de vooraf door de Belastingdienst ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2020 downloaden. Vergeet niet om de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren, want die kunnen fout zijn, op een verkeerde plaats zijn ingevuld of onvolledig zijn. Ook is de belastingdienst niet verplicht om u te wijzen op aftrekposten waarop u recht hebt. Daar moet u zelf aan denken.

Voor ondernemers zijn dit jaar de ontvangen coronasteunmaatregelen van belang. Het gaat dan om de belaste Tozo en Tofa. En om de Togs en TVL, die onbelast zijn, maar moeten wel in de winstaangifte worden verwerkt. Daarnaast zijn er voor de maanden maart tot en met september 2020 aangepaste regels voor het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

Voor de meeste mensen is de aftrek eigen woning in de vorm van de betaalde hypotheekrente de grootste aftrekpost, gevolgd door de aftrek voor de betaalde ziekte- of zorgkosten en de giften. Met een aftrekpost verlaagt u de te betalen inkomstenbelasting. Elke aftrek betekent nog steeds een belastingvoordeel en een mogelijke belastingteruggave, maak er dus gebruik van als u er recht op hebt.

Een ander punt waar u op kunt letten is de verdeling van de aftrekposten als u een fiscale partner hebt. Bij een fiscaal partnerschap heeft u mogelijkheid om de eigen woning, aftrekposten en het gezamenlijke vermogen zo te verdelen dat het u het meeste voordeel oplevert.

Ten slotte noem ik nog de heffingskortingen. Deze worden elk jaar aangepast. Ook de voorwaarden kunnen nog al eens veranderen. Bekijk dus op welke heffingskortingen u recht hebt en welke bedragen daarmee gemoeid zijn.

Als u op basis van de ingediende aangifte moet bijbetalen, dan kunt u het beste uw aangifte vóór 1 april a.s. indienen. Als u de aangifte later indient, bent u belastingrente verschuldigd over het belastingbedrag dat u moet bijbetalen.

Heeft u vragen, Vivan accountants – adviseurs is u graag behulpzaam ook met het verzorgen van uw aangifte.

drs. Ernest Oosterwijk RB