Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit vloeit voort uit de derogatiebeschikking.

Landbouwers waren al verplicht de in een kalenderjaar geteelde gewassen en de aan het begin en het eind van het kalenderjaar op het bedrijf aanwezige meststoffen in de administratie vast te leggen. In aanvulling op deze bestaande verplichting moet nu voorafgaand aan het bemestingsseizoen een inschatting worden gegeven van het gebruik van meststoffen voor het komende kalenderjaar. Deze gegevens moeten uiterlijk 14 februari in de administratie worden opgenomen. RVO.nl zal hiervoor een format beschikbaar stellen dat ingevuld kan worden. Voor het kalenderjaar 2023 geldt dat het bemestingsplan uiterlijk 15 maart gereed moet zijn.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 28-02-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?