Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim

Wanneer een in de Gecombineerde opgave opgegeven perceel ten onrechte is afgewezen vanwege een (niet-opgeloste) dubbelclaim, zal er bezwaar gemaakt moeten worden. Welke bewijsstukken moeten er dan aangeleverd worden?

Eigenaar/gebruiker

De eigenaar/gebruiker kan in het bezwaarschrift aangeven dat hij de eigenaar is en het perceel niet uit gebruik heeft gegeven. De eigenaar hoeft geen eigendomsbewijs mee te sturen, omdat RVO kan zien wie de kadastrale eigenaar is. Het betekent echter niet dat het perceel automatisch aan de eigenaar wordt toegewezen. RVO zal altijd contact opnemen met de andere partij, die het perceel opgegeven heeft, om na te gaan op welke gronden die meende aanspraak te maken op het perceel.

Pachter/gebruiker

De pachter/gebruiker kan in het bezwaarschrift aangeven pachter te zijn en het perceel niet uit gebruik (onderpacht) te hebben gegeven. Er moet dan een pachtovereenkomst meegestuurd worden. Ook in dit geval zal RVO bij de beoordeling van het bezwaarschrift contact opnemen met de andere partij die het perceel ook opgegeven heeft.

Overige gebruiksvormen

In het bezwaarschrift zal men moeten aangeven het perceel in gebruik te hebben met toestemming van de eigenaar. Dit moet schriftelijk (vormvrij) aangetoond worden, zoals ook wordt gevraagd bij controles. Bij de beoordeling zal RVO contact opnemen met de andere partij, die het perceel ook opgegeven heeft.

Opmerking redactie

Wanneer er sprake is van onderpacht, zal de onderpachter schriftelijke toestemming moeten hebben van de onderverpachter én zal de onderpachter moeten aantonen dat de onderverpachter toestemming heeft van de eigenaar voor onderverpachting.

Bron: Overig | publicatie | 02-07-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?