Boetes voor niet tijdig melden verplaatsingen van varkens

Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) blijft een aandachtspunt voor varkenshouderijen. Uit inspecties van de NVWA blijkt dat meer dan de helft van de eerder gecontroleerde varkenshouders meldingen te laat doorgeven. Deze bedrijven hebben een boete gekregen van € 1.500.

Belang tijdige melding

Het tijdig melden van verplaatsingen van varkens is van groot belang. Deze dieren moeten bij een dierziekte-uitbraak onmiddellijk kunnen worden getraceerd om verdere verspreiding te voorkomen.

Boetes

In 2020 hebben 240 varkenshouders, na een administratieve inspectie door inspecteurs van de NVWA, een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete opgelegd gekregen. In 2022 bleek uit een analyse in het I&R-systeem dat 132 van deze varkenshouders nog steeds hun meldingen te laat doorgeven aan het I&R-systeem. Bij deze 132 houders heeft de NVWA administratieve herinspecties op afstand uitgevoerd. Voor 101 houders is nogmaals een bestuurlijke boete van € 1.500 uitgeschreven. Voor het opnieuw overtreden van de wettelijke meldtermijn hebben 28 houders een schriftelijke waarschuwing gekregen. Boven op de boete of schriftelijke waarschuwing worden de kosten van de herinspectie in rekening gebracht bij de houder.

Wettelijke meldtermijn

De wettelijke meldtermijn voor het doen van een aan- of afvoermelding van varkens en voor het melden van dode varkens is twee werkdagen.

De NVWA gaat met sector-organisaties in gesprek over de naleving van deze I&R-regels en zal hier in de toekomst ook toezicht op blijven houden.

Bron: Overig Wed, 21 Jun 2023 00:00:00 +0100

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?