Bommetje in ZZP-land

Nederland heeft de meeste ZZP´ers van heel Europa. Al met al een miljoen. Grote kans dat u een ZZP´er bent of gebruik maakt van ZZP´ers. Lees dan vooral verder.

De vraag wanneer iemand ZZP´er is, houdt de gemoederen al jaren bezig. De overheid probeert paal en perk te stellen aan de ‘ongewenste’ wildgroei aan ZZP´ers. Deze groep zou moeten worden beschermd, althans dat is de gedachte van de overheid. Mede om die reden is in 2016 de Wet DBA ingevoerd: ZZP´ers moeten gaan werken op basis van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Wordt niet voldaan aan die modelovereenkomst, dan dient de werkrelatie te worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dat heeft arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen, zoals de afdracht van belastingen en premies door de opdrachtgever. De DBA is een wet gebleken waarmee niemand uit de voeten kan. Het is niet voor niets dat de overheid de wet tot op de dag van vandaag grotendeels niet handhaaft.

Tot op heden is altijd wel duidelijk geweest dat bij de beantwoording van de vraag of iemand ZZP’er is eerst moet worden gekeken naar de kwalificatie van de overeenkomst. Als partijen bij de start opschrijven dat geen arbeidsovereenkomst wordt beoogd dan is dat in beginsel het vertrekpunt. Daarna wordt pas gekeken naar de feitelijke invulling van de werkrelatie.

De Hoge Raad lijkt op 6 november jl. korte metten te hebben gemaakt met deze beoordelingssystematiek. Wat partijen bij de start op papier hebben gezet over het type werkrelatie is niet langer het vertrekpunt. Voortaan moet eerst worden bekeken welke rechten en plichten de opdrachtgever en de ZZP’er zijn overeengekomen. Daarna moet op basis daarvan worden bekeken of de samenwerking al dan niet kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

In de praktijk betekent dit zeer waarschijnlijk dat het vooraf typeren van de werkrelatie veel minder relevant is geworden. Vanaf nu wordt voor de beantwoording van de vraag of iemand ZZP’er is, veel meer gekeken naar wat feitelijk op de werkvloer gebeurt. Dat zal uiteindelijk in grote mate gaan bepalen of iemand uiteindelijk ZZP’er is of niet.

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat ZZP’ers op de werkvloer niet te onderscheiden van de eigen medewerkers van de opdrachtgever. Ze doen hetzelfde werk, gebruiken hetzelfde gereedschap, staan aan dezelfde productielijn of werken onder dezelfde arbeidsomstandigheden aan een online IT-project. Het is zeer vraag of zij in de toekomst nog steeds als ZZP’er door het leven kunnen gaan. Op basis van de nieuwe beoordelingssystematiek zal alleen de echte ZZP’er oftewel de echte ondernemer overblijven.

Wilt u weten hoe u in de toekomst de ZZP’er kunt blijven inhuren of hoe u ZZP’er kunt blijven? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Mr. Vincent Agema