Corona op de werkvloer

Op het moment van schrijven van deze column zijn 264 Corona gevallen bekend in Nederland. Het virus grijpt om zich heen en instanties nemen maatregelen. Wat wordt van u als goed werkgever verwacht?

Maatregelen
Het minste dat u als werkgever kunt doen, is het opvolgen van de adviezen van het RIVM. Een goede hygiëne op de werkvloer heeft topprioriteit. Voorzie in desinfecterende zeep en papieren wegwerpdoeken. Het is verstandig om werknemers via de e-mail te verzoeken om regelmatig handen te wassen. Informeer hen ook over de symptomen van het virus. Een extra grondige schoonmaakbeurt van het kantoor ook geen kwaad, zeker als er gebruik wordt gemaakt van flexwerkplekken.
Bedenk bovendien of werknemers daadwerkelijk bezoeken moeten brengen aan beurzen of andere evenementen zeker als deze in bekende (buitenlandse) risicogebieden worden gehouden.

Calamiteiten
Zoals ook in andere landen gebeurt, kan het zijn dat scholen worden gesloten. In dat geval heeft uw werknemer recht op calamiteitenverlof (met behoud van salaris). Dit verlof is echter kortdurend, omdat de werknemer de verplichting heeft om te voorzien in een tijdige oplossing.Heeft u minder werk als gevolg van het virus. Dan is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen, zodat uw werknemers (tijdelijk) een WW-uitkering kunnen krijgen.

Ziek
Werknemers willen in het begin van een griepstadium nog wel eens doorwerken. Vertonen werknemers Corona achtige verschijnselen dan is het verstandig dat zij naar huis worden gestuurd. Zeker in een kantooromgeving is het vaak mogelijk dat werknemers thuis kunnen werken. Niet ideaal wellicht, maar nood breekt wetten. Zieke werknemers hebben in beginsel recht op doorbetaling van salaris bij ziekte. Dat geldt bijvoorbeeld ook als ze in quarantaine zijn geplaatst. Dat dit tijdens de vakantie op Tenerife gebeurt maakt geen verschil.  Deze vakantiedagen tellen dan als ziektedagen.

Laat u als werkgever ook informeren door uw arbodienst. In het onverhoopte geval dat het Coronavirus toeslaat op uw werkvloer, zijn zij een logisch eerste aanspreekpunt.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de genoemde maatregelen makkelijk zijn toe te passen binnen een kantooromgeving. Houden uw drie medewerkers een plaatwerkmachine draaiende dan heeft het nogal wat consequenties wanneer ze naar huis worden gestuurd. Juist om die reden is het zinvol om extra in te zetten op hygiënemaatregelen. Voorkomen is beter dan genezen!

Meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Mr. Vincent Agema