Coronavirus update 13: uitstel van betaling/belastingrente (8 september 2020)

8 september 2020: Het kabinet heeft kort geleden aangegeven dat de belastingrente voor zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting per 1 oktober weer wordt verhoogd naar 4%. Door op korte termijn voor u een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen, kan deze belastingrente mogelijk voorkomen worden. Hierover informeren wij u graag nader.  

1. Belastingrente, invorderingsrente en bijzonder uitstel van betaling
Zoals u wellicht weet is de belasting- en invorderingsrente tot 1 oktober verlaagd tot 0,01% voor alle belastingen. Voor de duidelijkheid: belastingrente betaalt u als u belasting verschuldigd bent, maar er nog geen aanslag is opgelegd, omdat er bijvoorbeeld nog geen aangifte is gedaan. U betaalt invorderingsrente als er een aanslag is opgelegd, maar u deze aanslag niet heeft betaald binnen de betalingstermijn.

Het kabinet heeft kort geleden aangegeven dat de belastingrente voor zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting per 1 oktober weer wordt verhoogd naar 4%. Door op korte termijn voor u een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen, kan deze belastingrente mogelijk voorkomen worden. De invorderingsrente blijft wel 0,01% tot en met 31 december 2021.

Als u door de coronacrisis betalingsproblemen heeft, kan deze aanslag  inkomstenbelasting/
vennootschapsbelasting mogelijk ook meegenomen worden in het bijzondere uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Dit bijzondere uitstel van betaling moet aangevraagd/verlengd worden voor 1 oktober a.s. Er wordt uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021 verleend. Vanaf 1 januari 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u dit bijzondere uitstel van betaling heeft gekregen. U krijgt maximaal 2 jaar de tijd om de openstaande aanslagen te betalen. Ook moet u vanaf 1 januari a.s. nieuwe aanslagen weer betalen op de gebruikelijke wijze.


2. U heeft last van betalingsproblemen door corona
Als er al bijzonder uitstel van betaling voor u is aangevraagd dat voor verlenging tot 1 januari 2021 in aanmerking komt, raden wij u aan een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. De aan te vragen aanslag valt dan ook onder de 2-jarige betalingsregeling als de aanslag voor 1 januari 2021 wordt opgelegd. Als er voor u nog geen bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd kan het verstandig zijn om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen. Het is dan wel van belang dat de aanslag voor 1 oktober door de belastingdienst wordt opgelegd. Om uitstel van betaling aan te kunnen vragen, moet er namelijk wel een te betalen aanslag open staan.
Normaliter legt de belastingdienst relatief snel voorlopige aanslagen op (meestal binnen 2 weken), maar het is natuurlijk niet zeker dat u voor 1 oktober a.s. een aanslag ontvangt. Mocht de aanslag na 1 oktober worden opgelegd dan is het bijzondere uitstel van betaling niet meer mogelijk en zult u de aanslag gewoon binnen zes weken moeten betalen. Het is dan wel mogelijk om een reguliere betalingsregeling met de belastingdienst te treffen.

3. U heeft geen last van betalingsproblemen door corona
Als u belastingrente zoveel mogelijk wilt voorkomen is het aan te raden om nu een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen. Wilt u liever over liquiditeit blijven beschikken, dan dient u geen voorlopige aanslag aan te vragen en ook te wachten met het indienen van uw aangifte over 2019. Normaliter heeft u middels onze uitstelregeling voor belastingconsulenten uitstel tot 1 mei 2021 voor het indienen van de  aangifte 2019. Bij een te betalen bedrag zal er dan wel belastingrente in rekening gebracht worden.

4. Wat vragen wij van u
Wilt u contact met ons opnemen als er voor u een voorlopige aanslag 2019 aangevraagd moet worden? Mocht u aanvullende informatie willen hebben of een nadere toelichting wensen over de rente en/of het uitstel van betaling, dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht. 

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van dinsdag 8 september 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.