Coronavirus update 17: Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) (15 maart 2021)

Vivan update 15 maart 2021

Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)
De TVL voor het eerste kwartaal 2021 kan tot 30 april 2021 worden ingediend. De TVL wordt voor het eerst opengesteld voor alle bedrijven in Nederland. Hoe dat werkt en wanneer u de TVL het beste kunt aanvragen, leest u in deze Vivan update.

Heeft u gebruik gemaakt van de TVL 1 juni tot en met 30 september 2020 dan wordt voor 1 april 2021 de subsidie definitief vastgesteld. Hoe dat werkt? Scroll dan snel naar beneden naar: 5. Definitieve vaststelling TVL 1 juni tot en met 30 september.

1. TVL, wat houdt de regeling in per Q1 2021?

 • De TVL is een subsidie voor vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen.
 • De subsidie wordt berekend met het omzetverlies en een percentage vaste lasten. Hiervan wordt met betrekking tot Q1 2021 85%
 • Het percentage vaste lasten is per SBI-code berekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met cijfers van het CBS.
 • De subsidie is minimaal € 1.500,- en maximaal € 550.000,- per bedrijf (€ 600.000 voor niet-MKB bedrijven).
 • De eerder geïntroduceerde Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verhoogd naar 21% met een maximum van € 300.000.
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in het leven te houden. Het betreft een opslag van 21% bovenop de TVL subsidie.
 • De reissector komt in specifieke gevallen in aanmerking voor een opslag van 3,4%.
 • Er is een specifieke module voor de evenementenbranche.

2. Voor wie is de regeling?

 • De TVL Q1 2021 staat open voor alle bedrijven in Nederland dus ook voor niet-MKB bedrijven met meer dan 250 medewerkers; die
 • Getroffen of gesloten zijn door maatregelen betreffende de coronacrisis; en
 • Ondersteuning nodig hebben bij betaling vaste lasten.

3. Wat zijn de voorwaarden?

 • Minimaal 30% omzetverlies (ten opzichte van Q1 2019) door de coronacrisis
 • Minimaal € 1.500,- vaste lasten per kwartaal, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Voorheen was het drempelbedrag € 3.000. Dankzij de verlaging komen nu ook kleinere bedrijven in aanmerking!
 • Oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in Nederland en ingeschreven in het KVK Handelsregister.

4. Waar en wanneer kun je TVL q1 2021 aanvragen?

 • De TVL Q1 2021 kan worden aangevraagd tot 30 april 2021.
 • Aanvragen gaat via https://mijn.rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.

Let op: Veel van de genoemde verruimingen (opslagen voor de agrarische sector en de reisbranche en het verhoogde vergoedingspercentage van 85%) zijn op dit moment (15 maart 2021) nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Subsidies die nu worden aangevraagd belanden daardoor in de wachtkamer of worden (tijdelijk) lager vastgesteld. Als er eenmaal goedkeuring is (naar verwachting eind maart/begin april) dan worden alsnog de aanvragen op correcte wijze afgehandeld.

Tip: Indien mogelijk, stel de aanvraag nog even uit tot eind deze maand (maart). Dat heeft als voordeel dat u een reëel zicht heeft op de omzet van het eerste kwartaal en daardoor een goede inschatting kunt maken van de eventuele omzetdaling. Bovendien neemt de kans aanzienlijk toe dat de online module waarmee de aanvraag kan worden ingediend een update heeft gehad. Daarmee verhoogt u de kans dat u direct de juiste bedragen ontvangt inclusief de in deze nieuwsbrief aangekondigde verhogingen.

5. Definitieve vaststelling TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

 • Heeft u TVL aangevraagd voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020, dan heeft de RVO u afgelopen maand (februari 2021) per e-mail gevraagd naar de werkelijke omzet.
 • Uiterlijk 31 maart 2021 meldt u de omzet betreffende de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Dit kan het beste aan de hand van de btw-aangiftes van het 2een 3e kwartaal van 2020. Na ongeveer 4 maanden ontvangt u bericht over het definitieve bedrag. Of er een nabetaling of een terugbetaling volgt hangt uiteraard af van de daadwerkelijke omzetdaling over de betreffende periode. Dient u geen bewijsstukken in dan dient u de ontvangen subsidie terug te betalen.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van donderdag 15 maart 2021.[1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.