Coronavirus update 19: Nieuwe aanvraagronde NOW gaat 26 juli 2021 van start

Vivan update 21 juli 2021

 

Nieuwe aanvraagronde NOW gaat 26 juli van start

De overheid handhaaft de regelingen TVL en NOW gedurende de zomerperiode. TVL tweede kwartaal 2021 kan al worden aangevraagd. NOW 4 kan vanaf 26 juli aanstaande worden aangevraagd. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag nader.
Inhoudsopgave: 1 TVL Q2 2021
2 NOW 4

1 TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu aanvragen. Aanvragen kan digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

TVL

Via de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan uw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. De compensatie bedraagt 100% in plaats van 85% in het eerste kwartaal van 2021.

Referentieperiode kiezen

Voor dit kwartaal kan voor de referentieperiode inzake de omzet gekozen uit twee kwartalen. Dit betreft het tweede kwartaal van 2019 of het derde van 2020. De maatregel is vooral bedoeld om starters tegemoet te komen, maar ook anderen hebben de keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als door een verbouwing in het tweede kwartaal van 2019 weinig omzet is gerealiseerd.

Let op! Als voorwaarde geldt dat uw bedrijf vóór 30 juni 2020 is opgericht en ingeschreven in het Handelsregister. U mag zich niet na 30 juni 2020 met terugwerkende kracht hebben ingeschreven.

Minimum en maximum

Het minimum van de vaste lasten volgens de berekening op basis van uw omzet en branchecijfers, moet minstens € 1.500 bedragen anders krijgt u niets. Verder kent de TVL een maximum tegemoetkoming van € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Voor grotere bedrijven bedraagt het maximum € 1.200.000.

Opslag

Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag van 21% voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

U kunt TVL Q2 2021 aanvragen tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur

(bron: SRA)

2 Zesde aanvraagperiode NOW (NOW 4)

Vanaf 26 juli aanstaande kan NOW 4 worden aangevraagd. Het betreft een tegemoetkoming voor de maanden juli, augustus en september 2021.

Voorwaarden:

Voor de zesde aanvraagperiode geldt:

  • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 80% omzetverlies invullen.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.

Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin u NOW ontvangt, heeft u ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
U kunt NOW 4 aanvragen vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier.
De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van woensdag 21 juli 2021.[1]

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

Vivan wenst u een fijne vakantieperiode!