Coronavirus update 8: Crisismaatregelen uitgebreid (10 april 2020)

10 april 2020:Deze week heeft de overheid diverse bestaande crisismaatregelen uitgebreid. Daarnaast zijn er ook nieuwe crisismaatregelen geïntroduceerd. Om welke maatregelen gaat het en wat betekenen ze voor uw onderneming? Vivan informeert u graag.

1. Uitbreiding TOGS (€ 4.000 regeling)
Vorige week is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) al uitgebreid, zodat ook detailhandel in veel gevallen aanspraak kon maken op de eenmalige belastingvrije gift van € 4.000. In eerste instantie bestond de doelgroep uit bedrijven die gedwongen waren tot sluiting en bedrijven die werden getroffen door het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen of door het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling is uitgebreid met winkels die openbleven maar hun omzet zagen teruglopen door het wegblijven van klanten. Daar komen nu bij exploitanten van kampeerterreinen, uitbaters van monumentale panden, taxivervoerders, dierentuinen, rijschoolhouders en fysiotherapeuten. Ook zorgaanbieders komen in aanmerking voor de regeling. Omdat voor deze sector andere regelingen in werking zijn gesteld, moeten zorgaanbieders een verklaring verstrekken waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten op andere wijze vergoed zijn. Aanvragen van aanvullende sectoren kunnen vanaf woensdag 15 april 2020 ingediend worden. Vivan houdt nauwkeurig in de gaten wie van haar klanten (als gevolg van de uitbreiding van de regeling) in aanmerking komt voor de regeling en informeert hen tijdig.  


2. Regeling voor innovatieve bedrijven en startups
Er zijn bedrijven met liquiditeitsproblemen waarvoor de eerder getroffen maatregelen geen oplossing bieden. Dit zijn met eigen vermogen gefinancierde bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen, waaronder innovatieve bedrijven en startups en scale-ups. Het kabinet heeft aanvullende economische maatregelen voor deze doelgroep getroffen.


3. BMKB
Eerder hebben wij u bericht over de BMKB. De BMKB kan worden benut door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant faciliteit, oftewel het bedrag dat een ondernemer rood mag staan. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De overheid gaat een hoger garantieaandeel aanbieden in de BMKB. In de oude regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor de coronamodulen van de BMKB wordt de provisie verlaagd tot 2% (was 3.9%).
Het kabinet benadrukt dat banken in dit verband terughoudend moeten zijn met de kosten die zij in rekening brengen aan hun klanten. Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. De coronamodule BMKB is toegankelijke voor niet-bancaire financiers na het doorlopen van een verkort schriftelijk accreditatieproces.


4. Leverancierskrediet
Veel bedrijven in het MKB worden bevoorraad op basis van een leverancierskrediet. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. Door de coronacrisis nemen de betalingsrisico’s toe en verlagen verzekeraars de toegekende verzekeringslimieten. Het ministerie van Financiën werkt aan een herverzekering voor het jaar 2020 om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn om hun limieten terug te brengen. Een voorbeeld:  Leverancier A  levert maandelijks grote partijen vis aan 100 visrestaurants. Deze restaurants betalen A binnen 30 dagen terug. Voor het geval een restaurant niet terugbetaalt, verzekert A  zich. In de huidige tijden hebben restaurants echter geen middelen om de A. te betalen.  Als de visrestaurants weer opengaan zullen deze wel weer op krediet vis willen kopen. De huidige verzekeraars staan niet te trappelen om dit te financieren. De overheid gaat nu garant staan voor deze kredieten, zodat de markt draaiende kan worden gehouden. 

5. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
De Europese Commissie heeft voorgesteld om de voorschotten op subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te verhogen. De standaard voorschotbetalingen van de directe inkomenssteun van het GLB gaan van 50 naar 70%. De standaard voorschotten voor het Agrarisch Natuurbeheer (ANLb) gaan van 75 naar 85%. Daarnaast mogen voorschotbetalingen gedaan worden zonder dat alle fysieke controles hebben plaatsgevonden. De datum van uitbetaling van voorschotten is niet vervroegd.Het kabinet wil vanaf 1 juli in plaats van vanaf 16 oktober voorschotten kunnen uitbetalen en zou graag zien dat de voorschotbetalingen van de directe inkomenssteun worden verhoogd naar 80%. Het kabinet werkt een nationale maatregel uit om boeren in juli te laten beschikken over de GLB-inkomenssteun.

6. Afschaffing melding betalingsonmacht voor belastingen
Ten aanzien van rechtspersonen (besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen) geldt dat u  niet langer een aparte melding van betalingsonmacht hoeft te doen als u uitstel van betaling heeft gevraagd voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. Onderneemt u niet vanuit een rechtspersoon (u heeft bijvoorbeeld een eenmanszaak of bent partner in een maatschap of v.o.f.) dan blijft alles ongewijzigd. U hoefde al geen melding te doen en dat blijft ook zo.
Voor rechtspersonen blijft nog wel van belang dat zij mogelijk meldingen betalingsonmacht moeten doen als zij uitstel van betaling hebben gevraagd voor de afdracht van pensioenpremie bij het (bedrijfstak)pensioenfonds.
Elk bedrijfstakpensioenfonds heeft zijn eigen betalingsregeling en dat maakt dat het tijdstip waarop een melding betalingsonmacht pensioen moet worden gedaan kan verschillen. Vivan houdt dit bij voor al haar salarisklanten en informeert hen hierover, zodra dit aan de orde is.  

 

Vivan accountants – adviseurs wenst u een gezond Pasen! 

 

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van vrijdag 10 april 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.