Coronavirus update 2: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

17 maart 2020: De overheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd die de economie in de lucht moeten houden. Het gaat vooral om uitbreiding van bestaande regelingen en er komen enkele nieuwe regelingen bij. Wat betekenen deze regelingen voor u als MKB ondernemer en wat kunt u direct doen?

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Het is nu wachten op de openstelling van de nieuwe regeling.  Aanvragen die de afgelopen dagen zijn  gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Hoe zit het met de directeur groot aandeelhouder (dga)?
De Dga die niet verzekerd is voor de sociale verzekeringen (en dus geen WW-premie heeft afgedragen) komt niet in aanmerking voor de NOW.  

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.   

Versoepeling bijzonder uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Het is wel goed om te beseffen dat er nog steeds sprake moet zijn van:

  • Bestaande betalingsproblemen;
  • Van tijdelijke aard;
  • Die voor een bepaald tijdstip worden opgelost.

Bovengenoemde voorwaarden worden zeer waarschijnlijk aangepast.
Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde levensvatbare onderneming. De verklaring later mag worden ingeleverd (4 weken).   

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het bestrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Voor rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen) geldt ook dat tijdig een melding betalingsonmacht voor de loon- en omzetbelasting bij de belastingdienst moet worden gedaan ter voorkoming van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV) 
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheids-maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden moeten nog nader worden uitgewerkt.

Voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van dinsdagavond 17 maart 2020. Voor een complete uitwerking van de maatregelen (naslag) kunt u klikken op de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

Voor meest gestelde vragen over Coronavirus kunt u klikken op de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!