Coronavirus update 5 : Noodloket (TOGS) is geopend! (30 maart 2020)

30 maart 2020: Op 27 maart jl. is het noodloket geopend voor ondernemers direct geraakt zijn door de coronamaatregelen van de overheid, bijvoorbeeld omdat zij moesten sluiten. Via de regeling kunnen deze ondernemers een eenmalige netto tegemoetkoming van € 4.000 krijgen waarmee vaste lasten kunnen worden betaald, zoals huur. Inmiddels is de regeling verruimd en staat dat deze ook open voor de non-foodsector. Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden?  Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?  Vivan informeert u aan de hand van deze nieuwsbrief.

1. Wie komt in aanmerking?
Samengevat komen de volgende sectoren en branches in aanmerking:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s
 • Bepaalde groepen in de non-food zoals winkeliers.

Let op:  u moet niet alleen werkzaam zijn in de betreffende sector, u moet met één van de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfs-indeling) als hoofdactiviteit in het Handelsregister staan ingeschreven. Weet u niet met welke SBI-code u staat ingeschreven? Raadpleeg uw relatiebeheerder bij Vivan. Hij/zij weet uw SBI-code.
Een overzicht van alle SBI-codes waarvoor de regeling is opengesteld vindt u hier:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

2. Wat zijn de voorwaarden?

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

3. Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt de van 27 maart 2020 om 16.30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Voor de aanvraag is nodig:

 • Een E-herkenningsmiddel of DigiD;
 • KvK nummer;
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • Bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • Correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • Uw contact gegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.


4. Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?
RVO streeft binnen twee weken na de aanvraag een besluit te nemen. Aansluitend wordt dan binnen een paar dagen uitbetaald.

5. Hulp nodig?
Beschikt u niet over uw SBI-code of loopt u vast met uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van maandag 30 maart 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.