Coronavirus update 10: Tegemoetkoming vaste lasten MKB (opvolger van de TOGS) kan vanaf vandaag worden aangevraagd (30 juni 2020)

30 juni 2020: Onderdeel van het steunpakket van overheidsmaatregelen was de TOGS. Via deze regeling konden bepaalde ondernemers een eenmalige netto tegemoetkoming van € 4.000 krijgen waarmee vaste lasten konden worden betaald zoals huur. De TOGS is inmiddels gesloten voor nieuwe aanvragen, maar de nieuwe regeling (TVL) staat in de startblokken en wordt vandaag om 12.00 geopend.

Voor wie is TVL bedoeld en hoe vraagt u de subsidie aan? Vivan informeert u verder.

1. Wat is de TVL?
De TVL is een belastingvrije tegemoetkoming bedoeld om vaste materiele kosten te kunnen betalen. Voorwaarde is dat een bedrijf van juni tot en met september 2020 een minimale omzetdaling heeft van 30% en dat het aandeel vaste lasten van de omzet minimaal € 4.000 is. Daarvan wordt 50% gecompenseerd met een minimum van
€ 1.000 en een maximum van € 50.000.


2. Wie komen in aanmerking?
De regeling staat open voor alle ondernemingen die (uiteindelijk) ook in aanmerking zijn gekomen voor de TOGS. Dat zijn de bedrijfstakken die last hadden van een gedwongen sluiting, zoals horeca, evenementen, contactberoepen en de reisbranche. Voor een actueel overzicht van de sectoren die in aanmerking komen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes. De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet alsnog aanpassen om in aanmerking te komen.

Onjuiste SBI-code?
Het kan voorkomen dat uw bedrijfsactiviteiten vallen onder één van de vastgestelde SBI-codes, maar dat u met een andere SBI-code bij de KVK staat geregistreerd. In dat geval kan dat worden gemeld door het invullen van een formulier op de website van de RVO: Melding niet-aansluitende SBI-code. Op het formulier geeft u aan welke SBI-code u nu heeft en welke het moet zijn. Heeft u voor de TOGS-regeling al een melding niet-aansluitende SBI-code gedaan? Dan is het verstandig om te wachten met de TVL-aanvraag op het bericht. Als u een SBI-code krijgt die recht geeft op de TOGS, kunt u ook een aanvraag voor TVL opstarten. U hoeft niet opnieuw een melding niet-aansluitende SBI-code te doen.


3. Wat zijn de voorwaarden?

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam.
 • De hoofdactiviteit (of nevenactiviteit) van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft 30% van de omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI); Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De onderneming mag inclusief de TVL niet meer dan € 800.000 aan tijdelijke staatssteun mag ontvangen. Voor ondernemingen die mede actief zijn in de landbouw- en visserijsector
  (€ 120.000) of in de verwerking van landbouwproducten (€ 100.000) en dus meer dan één hoofdactiviteit hebben, gelden vermelde lagere maxima aan tijdelijke staatssteun. Voor ondernemingen met alleen een onder de TVL vallende nevenactiviteit geldt in alle gevallen het maximum van € 800.000.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

4. Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. De subsidie aanvragen kan tot uiterlijk 30 oktober 2020.

Voor de aanvraag is nodig:

 • Een E-herkenningsmiddel of DigiD;
 • KvK nummer;
 • SBI-code van de hoofdactiviteit (of nevenactiviteit) van uw onderneming;
 • Bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • Correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • Uw contact gegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Maakt u gebruik van een intermediair (zoals Vivan) om de aanvraag in te dienen, dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Deze machtiging hoeft niet te worden meegestuurd met de aanvraag, maar kunnen bij een controle wel worden opgevraagd. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/03/Machtigingsformulier-Tegemoetkoming-schade-COVID-19.pdf


5. Wanneer volgt de uitbetaling?

Is een aanvraag goedgekeurd door de RVO dan volgt een uitbetaling binnen drie weken. Daarna volgt een bevestigingsbrief. Lukt het de RVO niet om binnen 3 weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover een e-mail van de RVO.


6. Hulp nodig?
Beschikt u niet over uw SBI-code of loopt u vast met uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van dinsdag 30 juni 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.