Coronavirus update 6 : Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) (31 maart 2020)

31 maart 2020: De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers is deze week van start gegaan. Deze nieuwsbrief staat geheel in teken van deze regeling. Wat houdt Tozo in? Wie komt voor deze regeling in aanmerking? Waarop kunt u precies een beroep op doen? Hoe vraag u Tozo aan? Wat kan Vivan voor u betekenen?

1. Tozo, wat is het?

Inkomensondersteuning
Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en is bedoeld voor levensonderhoud, zoals boodschappen en huur. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

Lening
Daarnaast kunnen zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Het maximum is gesteld op € 10.157 met een rente van 2%.  De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
NB: De lening komt binnen 4 weken beschikbaar en kan nog niet worden aangevraagd.


2. Wie komen in aanmerking?

Wie?

  • ZZP-ers;
  • Eenmanszaken met personeel;
  • Vennoten en maten van personenvennootschappen;

Overige voorwaarden: 

  • Woonachtig in Nederland.
  • Bedrijfsmatig actieve onderneming in Nederland (‘grens’ gevallen worden bekeken).
  • Ingeschreven in Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020.
  • Voldoen aan urencriterium van 23,5 uur per week (1.225 uur op jaarbasis).
  • DGA maakt aannemelijk dat de besloten vennootschap geen salaris kan betalen.


3. Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanvragen kunnen online worden ingediend bij uw gemeente:

Voor Dronten, Urk en de Noordoostpolder:
https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/index.php/overig/intakeformulier

Voor Kampen en Zwolle:
https://www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen


4. Hulp nodig?
Loopt u vast met uw aanvraag? Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Vivan, zij staan u graag te woord.
Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier.


De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van dinsdag 31 maart 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.