Eco-activiteit verlengde weidegang wijzigt in 2024

Eén van de eco-activiteiten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het toepassen van verlengde weidegang bij melkkoeien. In 2023 kon gekozen worden voor ‘weidegang overdag’ en ‘weidegang dag en nacht’. Hiervoor moesten de melkkoeien in de periode van 1 juni tot en met 30 september minimaal 6 respectievelijk minimaal 16 uur per dag geweid worden. In 2024 gaat echter een ander systeem gelden. In 2024 is deelname aan een certificeringsschema verplicht om deze eco-activiteit te kunnen toepassen. Vervolgens kan gekozen worden voor minimaal 1.500 uren weiden (categorie 1) of minimaal 2.500 uren (categorie 2). Ten opzichte van de huidige eco-activiteit ‘weidegang overdag’ is dit een aanzienlijke verhoging van het aantal uren weidegang.

Er zal een register moeten worden bijgehouden waarin ten minste de weidedagen en de tijdstippen van beweiding, zoals start- en eindtijd, zijn vastgelegd. Ook worden er eisen gesteld aan het maximale aantal lacterend melkvee per hectare huiskavel om natuurlijk graasgedrag te borgen. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden, die de mogelijkheden voor beweiden beperken, kan de minister van LNV het vereiste aantal uren voor dat jaar beperken.

Het is op dit moment nog niet bekend welke certificerende instanties worden toegelaten.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 31-10-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?