Coronavirus update 1: Economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

15 maart 2020: De overheid heeft sinds vorige week en dit weekend een aantal steunmaatregelen geïntroduceerd om Corona het hoofd te bieden. Onderstaand een overzicht van de maatregelen per 15 maart 2020 en in het kort de werking ervan.

Werktijdverkorting
Werkgevers met arbeidsuitval kunnen een beroep doen op werktijdverkorting. Hoe het werkt, staat in de mailing van vorige week vrijdag. Werktijdverkorting kan worden aangevraagd via o.a. www.uwv.nl//tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting.
Het is goed om te beseffen dat deze procedure een doorlooptijd kent van tenminste twee weken. Gelet op het reusachtig aantal aanvragen ligt het in de lijn der verwachtingen dat de doorlooptijd gaat oplopen.

Uitstel van betaling
Er is mogelijkheid tot het indienen van bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit kan alleen als de aangifte is ingediend of de aanslag inmiddels is opgelegd. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen, als de ondernemer motiveert dat hij door de Corona in de (betalings)problemen is gekomen. Het verzoek moet vergezeld gaan met tevens een verklaring van een derde deskundige.  Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Voorlopige aanslag
Daarnaast kan een verzoek worden ingediend voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de Coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging,  zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder.  

Tijdelijke kredietverhoging
Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet.  Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. In het geval dit in uw situatie van toepassing neemt u dan contact met uw relatiebeheerder op.

Verruiming BMKB
Sinds zondag 15 maart geldt er een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).De BMKB kan worden benut door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant faciliteit, oftewel het bedrag dat een ondernemer rood mag staan.  Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De overheid gaat een hoger garantieaandeel aanbieden in de BMKB.  In de oude regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

ZZP’ers
Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Bovenstaande maatregelen betreft de stand van zaken van zondagavond 15 maart 2020. Zodra er nieuwe maatregelen zijn, zullen wij u nader informeren.
Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!