Dankzij een EU-richtlijn eindelijk langer geboorteverlof voor partners, maar is het lang genoeg?

Nog even wachten en dan wordt het aanvullend geboorteverlof ingevoerd door de Wet WIEG (hoe verzin je het?), een implementatiewet. In 2019 is al een stap in de juiste richting gezet door het geboorteverlof van partners uit te breiden van twee naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 komt daar het aanvullend geboorteverlof bij teneinde – aldus de wetgever(s) – de ontwikkeling van de band tussen ouders te bevorderen en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken. De nieuwe regeling houdt in dat een partner maximaal vijf weken extra verlof kan opnemen in verband met de geboorte van een kind. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt minimaal één en maximaal vijf maal het aantal werkuren per week, moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen en gaat in ná het geboorteverlof. Aanvullend geboorteverlof kan alleen worden opgenomen als men bij een werkgever in dienst is én als het kind op of na 1 juli 2020 is geboren.

Gedurende het aanvullend geboorteverlof hoeft de werkgever geen loon te betalen. Het UWV neemt die taak over via een speciale uitkering die kan worden aangevraagd vanaf vier weken voor de eerste verlofdag tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen. Het UWV keert vervolgens 70% van het dagloon van de werknemer uit aan werkgever. Meer dan dat hoeft de werkgever ook niet aan werknemer uit te betalen; het mag natuurlijk wel.

Invoering van bovenstaande is vanzelfsprekend opnieuw een stap in de goede richting, maar Nederland loopt nog steeds achter op veel Europese landen. In Finland krijgen partners bijvoorbeeld 54 dagen doorbetaald, in Polen 14, in Portugal 25 en in Slovenië 90. In Duitsland is het zelfs zo dat de ouders een gezamenlijk ouderschapsverlof krijgen van 14(!) maanden die ze zelf mogen verdelen. Ook in Zweden bestaat een systeem van gezamenlijk ouderschapsverlof van 480 (grotendeels) betaalde dagen.

Leuk dus die extra dagen vanaf juli, maar is dat niet wat karig ten opzichte van andere landen? Is het wellicht tijd voor hervorming van ons kraamverlofsysteem?

Mr. Miryam Dekker