Grijp uw kans!

De Eerste Kamer stemt vandaag over een wijziging van de overdrachtsbelasting. Dit is de belasting die verschuldigd is als onroerend goed wordt gekocht. Jarenlang was er één vast tarief van 6% over  de waarde het onroerend goed. Sinds 1 juli 2011 is het tarief voor het verkrijgen van een woning verlaagd naar 2%.

Als de Eerste Kamer vandaag het wetsvoorstel aanneemt, gaat het algemene tarief omhoog van 6% naar 8%. Behalve als het gaat om een woning waar de koper in gaat wonen, dan blijft het tarief 2%. Als de koper jonger is dan 35 jaar en een woning koopt waarin de koper zelf gaat wonen dan is het tarief 0%, tenzij de woning wordt gekocht na 1 april 2021 en de waarde van de woning is hoger dan woonwaardegrens van € 400.000, dan is het tarief weer 2%.

Met de vrijstelling van overdrachtsbelasting probeert het kabinet te bereiken dat koopstarters jonger dan 35 jaar, die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken, minder lang hoeven te sparen voor het kunnen betalen van hun kosten koper. Om deze maatregel te financieren wordt de reikwijdte van het verlaagde tarief van twee procent beperkt tot alleen burgers die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Beleggers zullen hierdoor niet langer in aanmerking zullen komen voor dit verlaagde tarief, waardoor hun positie op de woningmarkt verzwakt. Dit versterkt de positie van alle kopers die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken ten opzichte van beleggers. Daarbovenop wordt het algemene tarief verder verhoogd naar acht procent. Dit algemene tarief gaat gelden voor de aankoop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en woningen die voor andere doeleinden worden gebruikt dan als hoofdverblijf.

De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning is verschuldigd op het moment dat de notaris die akte van levering ondertekend. Als je jonger bent dan 35 jaar en je hebt een geschikte woning gevonden, laat de notariële akte van levering dan na 1 januari a.s. opmaken. Let wel op, als de woning meer dan € 400.000 kost, dan moet je na 1 januari en vóór 1 april 2021 naar de notaris. Aan de andere kant, als u nog een vakantiewoning wilt kopen, laat de akte van levering dan vóór het einde van dit jaar bij de notaris passeren. Het tarief is dan nog 2%. Kortom grijp uw kans!

Vivan accountants adviseurs wenst u fijne feestdagen!

Drs. Ernest Oosterwijk RB