Hoger budget Lbv/Lbv-plus, langere openstelling Lbv-plus

Het budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verhoogd tot bijna € 1,45 miljard. Daarnaast is de aanvraagperiode van de Lbv-plus verlengd tot en met 20 december 2024. De Europese Commissie heeft hiervoor onlangs toestemming verleend.

Lbv

Voor de Lbv betekent dit dat RVO binnenkort kan beginnen met het versturen van beslissingen. Deze zullen uiterlijk 1 juni 2024 verstuurd worden. De Lbv is bedoeld voor bedrijven met productierechten (melkvee, pluimvee en varkens). Door het extra budget is verdeling hiervan over de drie sectoren niet meer nodig.

Lbv-plus

Het budget voor de Lbv-plus was volledig benut, waardoor geen positieve beslissingen meer verstuurd konden worden. Vanaf nu kan RVO weer positieve beslissingen versturen. Daarnaast wordt de openstelling van de Lbv-plus verlengd, zodat bedrijven beter een keuze kunnen maken voor de toekomst. Later dit jaar komen namelijk meer regelingen beschikbaar, bijvoorbeeld voor het verplaatsen en innoveren van bedrijven.

De Lbv-plus is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting. Het gaat dan om locaties waarvan de stikstofneerslag op een overbelast Natura 2000-gebied 2.500 mol of hoger is.

Bron: Overig | publicatie | 17-04-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?