Last minute

1 januari nadert met rasse schreden en dat is te merken ook. Op ons kantoor is het een drukte van belang en daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen.

Allereerst zijn er in de december de gebruikelijke last minute acties, zoals het oprichten van samenwerkingsverbanden en het regelen van toe- en uitredingen van maten en vennoten. Daarnaast vinden er zo aan het einde van het jaar opvallend veel koop- en verkooptransacties plaats. Relatief veel besloten vennootschappen krijgen per 1 januari een nieuwe (mede)eigenaar en dat zorgt voor piekdrukte op kantoor.

Ten tweede is er veel nieuwe regelgeving op komst per 1 januari 2020, waardoor veel ondernemers juist in deze maand een beroep doen op ons kantoor. Hierbij valt te denken aan de landelijke invoering van het UBO register, de verhoging van het box 2 tarief van 26,25% naar 26.9% (toch nog dividend uitkeren?!) en de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Veel ondernemers leggen – last minute – het accent op de WAB. Zo is het van belang om voor de vaste medewerkers te beschikken over schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, zodat per 1 januari 2020 op deze categorie werknemers de lage WW-premie kan worden toegepast. Beschikt u over oude contracten voor bepaalde tijd die na verloop van tijd van rechtswege zijn omgezet in contracten voor onbepaalde tijd, vergeet dan niet voor deze groep medewerkers ook de arbeidsovereenkomsten opnieuw schriftelijk vast te leggen, wilt u het lage tarief voor de WW-premie kunnen toepassen!

Gelukkig is in Den Haag besloten dat werkgevers drie maanden extra tijd krijgen om aan de administratieve vereiste voor de lage WW-premie te voldoen. Werkgevers mogen wel de lage WW-premie afdragen ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd en/of ondertekend. Dit geldt overigens alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Als niet voor 1 april 2020 sprake is van een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, geldt met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari) alsnog de hoge WW-premie.

Heeft u nog een last minute in gedachten? Bezoek dan gerust ons kantoor of bekijk onze vernieuwde website. Wij helpen u graag goed voorbereid het nieuwe jaar in!

Het team van Vivan accountants – adviseurs wenst u een succesvol, inspirerend en bovenal gezond 2020 toe!

Mr. Vincent Agema