Let op verjaring PAS-schade

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet verbindend verklaard. Het PAS bood onvoldoende waarborgen voor natuurbehoud en -herstel om op die basis toestemming te kunnen verlenen.

PAS-schadeloket

Afgelopen najaar heeft de overheid een PAS-schadeloket opgericht. PAS-melders met schade, waarvoor het Rijk aansprakelijk is, kunnen een schadeclaim indienen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schade, die ontstaat wanneer er gehandhaafd wordt.

Wanneer is er sprake van schade?

Of sprake is van schade, die voor vergoeding in aanmerking komt, wordt als volgt beoordeeld:

  • Onrechtmatigheid: als gevolg van de uitspraak van 29 mei 2019 staat vast dat het PAS onrechtmatig is.
  • Causaal verband en relativiteit: er moet aangetoond worden dat de schade een rechtstreeks gevolg is van de PAS-regelgeving.
  • Bewijs: diegene, die stelt dat schade is ontstaan, moet het bewijs leveren en een goed onderbouwde vordering indienen.

Verjaringstermijn

Een vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. Na deze termijn kan geen aanspraak meer gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad. De datum van verjaren is 29 mei 2024, vijf jaar na de uitspraak van de Raad van State. Het advies is daarom om de overheid zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen en de verjaring te stuiten door de schade te melden bij het PAS-schadeloket. Nadat de rechten door deze stuiting zijn veilig gesteld, heeft men nog rustig de tijd om de schade vast te stellen en de uiteindelijke claim in te dienen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 26-03-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?