Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

De minister van LNV ziet zich naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State genoodzaakt om de locatie van de PAS-melders bekend te maken via www.rijksoverheid.nl. Voordat de meldingen openbaar gemaakt worden, zal de minister eerst een besluit tot openbaarmaking nemen. Dit besluit wordt rond 4 maart 2021 gepubliceerd op aanpakstikstof.nl. PAS-melders kunnen binnen twee weken opkomen tegen dit besluit als zij van mening zijn dat hun locatiegegevens niet openbaar gemaakt mogen worden. Dit heeft volgens de minister alleen kans van slagen als het aannemelijk is dat door openbaarmaking van de gegevens activisten zullen proberen het bedrijf te saboteren.

De minister kan zich voorstellen dat de PAS-melders bezorgd zijn dat na de openbaarmaking sommige organisaties het bevoegd gezag zullen verzoeken om te handhaven. Zij benadrukt in de brief dat met de provincies is afgesproken dat zij niet zullen handhaven gedurende de periode die nodig is voor de legalisering van de PAS-meldingen. Nu in de Stikstofwet is opgenomen dat alle PAS-meldingen gelegaliseerd gaan worden, vertrouwt de minister erop dat deze werkwijze ook bij de rechter stand zal houden.
 

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 03-03-2021

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?