Mannen en vrouwen straks eindelijk gelijk ?!

Het is geen geheim meer dat mannen gemiddeld gezien meer verdienen dan vrouwen voor exact hetzelfde werk. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het verschil zelfs kan oplopen tot wel een paar ton (!) in een arbeidsleven. Dat zijn geen misverstane bedragen. 

Ongelijke beloning is al een tijd bij wet verboden, een duidelijke rechtvaardiging voor het verschil bestaat namelijk niet. Ondanks het verbod blijven de verschillen bestaan, waardoor de regering nu heeft besloten opnieuw in te grijpen. Er komen nieuwe maatregelen en ongelijk belonen kan straks ook worden beboet. Op 7 maart jongstleden is het Wetsvoorstel Gelijke beloning van Vrouwen en Mannen ingediend. 

Het belangrijkste voorstel luidt dat er een certificaat gelijke beloning in het leven wordt geroepen. Grote ondernemingen (> 50 werknemers) zijn verplicht het certificaat aan te vragen waaruit blijkt dat mannen en vrouwen binnen de onderneming gelijk worden beloond. 

Een werknemer kan zich bij het College voor de Rechten van de Mens beklagen als hij/zij van mening is dat sprake is van onverklaarbare beloningsverschillen binnen de onderneming. Heeft de grote onderneming geen certificaat dan wordt geacht inderdaad onderscheid in loon te bestaan en dient de werkgever dit vermoeden met feiten weerleggen. De verplichting om het certificaat aan te vragen geldt niet voor kleine ondernemingen; ze kunnen het certificaat wel vrijwillig aanvragen. 

Ik verwacht dat het laatste woord over dit wetsvoorstel en dan met name het certificaat nog niet is gezegd. Niet alleen is het al verboden om ongelijk te belonen, werkgevers krijgen er nog een administratieve plicht bij. Is dat wel wenselijk? En wat te denken over het onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen? Wat gaat dat onderscheid voor praktische uitwerking hebben voor werknemers? Had de regering niet beter kunnen kiezen voor het opzetten van een controlemechanisme op het reeds bestaande verbod? Zou het niet al voldoende zijn als ondernemingen bewuster worden gemaakt van het verbod? Ik vraag het mij hardop af. De tijd zal het leren.

Mr. M. Dekker