Melden gebruik extra organische mest

Wanneer de fosfaattoestand van het bouwland hoog is, kan de fosfaatgebruiksnorm worden verhoogd bij het gebruik van extra organische mest. Het gaat om 10 kg fosfaat voor biologische bedrijven en 5 kg fosfaat voor overige bedrijven. Dit moet uiterlijk 31 december gemeld worden bij RVO. Er moet mest gebruikt zijn, die zorgt voor meer organische stof in de grond en het moet gaan om minimaal 20 kg fosfaat per hectare. Daarvoor moet één van de volgende mestsoorten, of een mengsel daarvan, gebruikt zijn:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden.
  • Dikke fractie van mest van rundvee.
  • Champost.
  • Gft-compost.
  • Groencompost.

Er moet aangegeven worden op welk perceel de extra fosfaat is gebruikt.

Biologische bedrijven

Naast de hiervoor genoemde mestsoorten mochten biologische bedrijven ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. Het perceel moet dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen bemest zijn.

Bron: Overig | publicatie | 24-10-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?