Nevenwerkzaamheden? Nieuwe spelregels!

Veel arbeidsovereenkomsten omvatten een verbod op nevenwerkzaamheden. Een dergelijk beding verbiedt of beperkt de medewerker voor andere werkgevers (of als zelfstandige) te werken buiten het werkrooster.

Wijziging

Vanaf 1 augustus 2022 gaat dit veranderen. Een dergelijk beding is vanaf dan nietig. Een verbod op nevenwerkzaamheden is niet langer toegestaan, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is. Dit alles staat in een wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Een verbod op nevenwerkzaamheden kan nog wel worden toegepast in een arbeidsovereenkomst, maar slechts op basis van een gerechtvaardigde objectieve reden. Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden zijn:

  • Gezondheid en veiligheid;
  • Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
  • Integriteit van overheidsdiensten;
  • Het voorkomen van belangenconflicten;
  • Het overtreden van wettelijke voorschriften (zoals bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet).

De werkgever hoeft een rechtvaardigingsgrond niet vooraf in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De rechtvaardigingsgrond kan door de werkgever worden gegeven op het moment dat de werkgever een beroep wil doen op het beding.

De nieuwe spelregels worden vastgelegd in een nieuw wetsartikel (7:653a BW). Doet een medewerker een succesvol beroep op dit wetsartikel dan kan de medewerker niet worden ontslagen.

Praktijk

Op zichzelf blijft na 1 augustus 2022 opname van een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst dus nog steeds mogelijk,  maar de werkgever moet op het moment suprême een rechtvaardigingsgrond hebben voor het kunnen opleggen van een dergelijk verbod. Dat geldt ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten, waarin het beding meestal zodanig is geformuleerd dat nevenwerkzaamheden enkel zijn toegestaan met voorafgaande toestemming van de werkgever. Een dergelijk beding verliest na 1 augustus 2022 niet automatisch zijn werking, maar de werkgever kan er alleen een beroep op doen indien hij daarvoor een rechtvaardigingsgrond met objectieve reden kan geven. Voor een werkgever wordt het andere woorden minder eenvoudig om een beroep op een dergelijk verbod te kunnen doen, maar het is zeer zeker wel mogelijk.

Wat betekenen de nieuwe spelregels voor uw arbeidsovereenkomst? Is uw arbeidsovereenkomst nog wel up to date? Loop gerust eens bij ons binnen. Onze bedrijfsjuristen staan u graag te woord!

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?