Nieuwe perceelsgrenzen controleren

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Daarop staan de topografische grenzen van alle fysieke objecten, waaronder de grenzen van landbouwpercelen. RVO.nl is bezig de percelen over te zetten naar het nieuwe systeem. Daarvoor worden de landbouwbedrijven eerst uitgenodigd om een zogenaamde BGT-check uit te voeren. In deze check kunnen de nieuwe perceelsgrenzen gecontroleerd worden en kunnen op- en aanmerkingen doorgegeven worden. Deze worden gebruikt voor de vaststelling van de nieuwe grenzen. Veel agrarische bedrijven hebben de BGT-check vorig jaar al uitgevoerd; andere bedrijven ontvangen nog een uitnodiging. Hoewel niet verplicht, is het wel raadzaam de BGT-check uit te voeren om latere discussies te beperken. 

Na de definitieve vaststelling van de perceelsgrenzen door RVO.nl moeten wijzigingen nog wel door de landbouwer ingetekend worden in Mijn Percelen.

Bron: Overig | publicatie | 02-06-2021

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?