Noodsysteem kunstmatige ventilatie verplicht vanaf 1 juli 2024

In een stal met alleen kunstmatige ventilatie is vanaf 1 juli 2023 de aanwezigheid van een alarmsysteem en een alarmplan verplicht. Vanaf 1 juli 2024 moet in deze stallen ook een noodstroomaggregaat aanwezig zijn, dat ervoor zorgt dat het ventilatiesysteem blijft werken bij stroomuitval.

Eisen aggregaat

Het noodstroomaggregaat moet aan de volgende eisen voldoen:

•    Het aggregaat start direct, handmatig of automatisch, wanneer het alarmsysteem afgaat. Er mag geen risico ontstaan voor de gezondheid of het welzijn van de dieren.
•    Elke maand moet (onbelast) getest worden:
o    of het aggregaat aanslaat;
o    of de juiste spanning en frequentie worden bereikt;
o    of de motor stabiel draait.
•    Het systeem moet minimaal één keer per jaar (belast) getest worden of het aggregaat genoeg vermogen kan leveren. Dit moet genoeg zijn om de maximale bedrijfslast over te kunnen nemen.
•    De datum en het tijdstip van het testen, van storingen en uitgevoerde herstelacties moeten geregistreerd worden. De registratie van de maandelijkse testen moeten dertien maanden bewaard worden.
•    In de ruimte waarin het aggregaat is opgesteld moet tevens aanwezig zijn:
o    een handleiding voor de bediening en aansluiting van het aggregaat;
o    voldoende brandstof om het aggregaat zes uur te kunnen laten draaien.

Boete bij overtreding

Het ontbreken van een alarmsysteem en/of een alarmplan kan nu al beboet worden. Voor het noodsysteem is dit het geval vanaf 1 juli 2024. Er worden geen waarschuwingen meer uitgedeeld.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 01-05-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?