Opschalen

Nederland is getroffen door het COVID-19 coronavirus. Alle zeilen worden bijgezet om het tij te keren. Het lijkt al lang gelden, maar ging het eerst om het niet meer mogen samenkomen van groepen van meer dan 100 personen en geen handen schudden, nu is dat al opgeschaald naar een intelligente lockdown. Ook de zorg is opgeschaald, denk bijvoorbeeld aan het creëren van extra ic-bedden in de ziekenhuizen.

Als straks de exitstrategie uit de lockdown begint, zullen eindelijk allerlei maatschappelijke, economische en sociale  activiteiten weer worden opgeschaald. Opschalen lijkt in deze tijd het toverwoord.

Het kabinet heeft met een breed pakket aan steunmaatregelen de financiële hulp aan ondernemers opgeschaald om daarmee ergste nood voor ondernemers te ledigen, zodat zoveel mogelijk zelfstandigen – na afloop van de coronacrisis – hun bedrijf kunnen voortzetten. Dit om een diepe economische recessie te voorkomen.

Het pakket aan steunmaatregelen zijn onder andere: uitstel van betaling voor belastingaanslagen, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering regeling (GO-regeling).

Ondernemers kunnen bij betalingsproblemen uitstel van betaling voor hun belastingaanslagen vragen. Moest dat eerst nog per aanslag per brief, inmiddels is de Belastingdienst ook opgeschaald en kan dat nu digitaal met de Digid en geldt de melding gelijk voor alle toekomstige aanslagen.

De TOGS, de tegemoetkoming van € 4.000 voor de vaste lasten, is eveneens opgeschaald doordat de lijst van in aanmerking komende SBI-codes uiterlijk met ingang van 15 april jl. enorm is uitgebreid.

Het kabinet heeft eveneens besloten om het garantieplafond van de GO-regeling verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.

Bijna wekelijks komen er nieuwe steunmaatregelen bij voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, zoals bij voorbeeld een overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven, de bloem siertelers, de frites-aardappelboeren en de cultuursector.

Ook wij, Vivan accountants – adviseurs zijn opgeschaald met onze informatievoorziening richting klanten en met behulpzaam zijn bij of het aanvragen voor klanten die in aanmerking komen voor één of meerdere steunmaatregelen. Ook in deze moeilijke tijd zijn wij u graag ter dienst.

Meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Drs. Ernest Oosterwijk RB