Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde opgave. De fosfaattoestand wordt vanaf 2021 op basis van nieuwe indicatoren bepaald. Voor ‘oude’ grondmonsters geldt een overgangsregeling. 

Nieuwe indicatoren

Tot 2021 werd de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Al waarde (grasland) of de Pw-waarde (bouwland). Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-CaCl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde.

Keuzemogelijkheid

De laatste jaren is bij veel grondmonsters ook de nieuwe indicator P-PAE al vastgesteld. Wanneer men over een geldig analyseverslag beschikt met een datum van monstername gelegen voor 1 januari 2021, mag de fosfaattoestand voor de fosfaatklassen ‘laag’, ‘neutraal’, ‘ruim’ en ‘hoog’ zowel bepaald worden met de ‘oude’ methode (P-Al- of Pw-waarde) als de ‘nieuwe’ methode (P-Al -en P-PAE-getal). 

Fosfaattoestand topografische percelen

De fosfaattoestand moet per topografisch perceel vastgesteld worden. Bij een dergelijk perceel kan er sprake zijn van meerdere grondmonsters. Wanneer men de fosfaattoestand wil bepalen volgens de ‘oude’ methode, zullen alle grondmonsters voor 1 januari 2021 genomen moeten zijn. Indien dit niet het geval is, zal de fosfaattoestand met de ‘nieuwe’ methode bepaald moeten worden. Dat betekent dat dan bij alle grondmonsters zowel de P-Al-waarde als de P PAE-waarde bepaald moeten zijn.

Geldigheid grondmonsters

Normaliter zijn voor fosfaatdifferentiatie alleen grondmonsters geldig, die op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder zijn dan vier jaar. Bij uitzondering zijn in 2021 ook grondmonsters geldig die ‘gestoken’ zijn tussen 16 mei 2016 en 15 mei 2017. 

Overgangsregeling fosfaatarme en -fixerende gronden

Voor de fosfaatklasse ‘arm’ geldt een afwijkende overgangsregeling. Bij deze klasse kan alleen een ‘oud’ grondmonster gebruikt worden, indien de fosfaattoestand uiterlijk 15 mei 2020 is opgegeven in de Gecombineerde opgave en is opgegeven dat gebruik wordt gemaakt van de hogere fosfaatnorm voor de fosfaatklasse ‘arm’.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 03-03-2021

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?