Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021

Het CO2-plafond van het CO2-sectorsysteem glastuinbouw is in 2021 overschreden. Dat leidt tot een totale heffing voor de sector van ruim € 6 miljoen.

Overschrijding CO2-plafond 2021

RVO heeft op basis van de door de tuinders aangeleverde gegevens vastgesteld dat de CO2-emissie onder het CO2-sectorsysteem in 2021 6,22 Mton was. Dit betekent dat het CO2-emissieplafond van 5,9 Mton is overschreden. De overschrijding is vooral veroorzaakt door de groei van de door gasgestookte warmtekrachtkoppelinginstallaties (wkk’s) geproduceerde elektriciteit. Dit kwam door het gunstige prijsverschil tussen elektriciteit en gas. Indien het CO2-emissieplafond wordt overschreden, dient de sector een heffing te betalen. Dit is vanwege de EU-staatsteunregels de tegenprestatie voor de verlaagde energiebelastingtarieven voor de glastuinbouw.

Over het CO2-sectorsysteem zijn tussen het Rijk en de sector in het convenant CO2-sectorsysteem 2021-2024 afspraken vastgelegd. Overeenkomstig de afspraken mag de hoeveelheid CO2 die de sector in 2018, 2019 en 2020 minder heeft uitgestoten dan het CO2-plafond van het betreffende jaar van de vastgestelde CO2-emissie aftrekken. Dit heeft tot gevolg dat de totale overschrijding van de sector dan uitkomt op 0,26 Mton CO2

Heffing

Met een prijs van € 24,47 per ton CO2 betekent dit dat de totale heffing voor de sector uitkomt op ongeveer € 6,3 miljoen. Dit bedrag zal naar rato van de CO2-emissie over de bedrijven verdeeld worden. De totale heffing  zal in overleg met Glastuinbouw Nederland worden gebruikt voor het stimuleren van de energietransitie in de glastuinbouwsector.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 22-11-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?