Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

RVO.nl staat niet toe dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest. Deze situatie doet zich voor als in het ene jaar de mest gewogen en bemonsterd is afgevoerd en in het andere jaar op basis van forfaitaire normen.

Tabel: te hanteren gehaltes in mestvoorraden in gebruiksnormenberekening 2022

Afvoer 2021 Afvoer 2022 Te hanteren in gebruiksnormenberekening 2022
 Bemonsterd  Bemonsterd  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2022
 Forfaitair  Bemonsterd  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair *)
 Bemonsterd  Forfaitair  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2021 *)
 Forfaitair  Forfaitair  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair

*) Gehaltes eindvoorraad wijken dus af van gehaltes in opgave aanvullende gegevens

Bron: Overig | publicatie | 20-12-2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?