Schadevergoeding PAS-melders

Bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben gedaan, kunnen bepaalde schades vergoed krijgen van de overheid. Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 was voor deze bedrijven alsnog een volledige vergunning nodig.

Voor wie?

Het gaat om gemelde activiteiten die:

 • geheel afgerond zijn;
 • niet geheel afgerond zijn, maar wel mee is begonnen;
 • nog niet uitgevoerd zijn, maar waarvoor wel belangrijke, onomkeerbare investeringen zijn gedaan.

Waarvoor?

Er kan een schadevergoeding aangevraagd worden voor bijvoorbeeld de kosten van het aankopen van stikstofruimte, het (alsnog) aanvragen van een vergunning of het inwinnen van juridisch advies.

Waarvoor niet?

Er kan geen schadevergoeding verkregen worden als hiervoor al een rechtszaak is gestart of de rechter al een uitspraak heeft gedaan om een schadevergoeding te geven. Evenmin is dit mogelijk als men voor hetzelfde al is gecompenseerd via het legalisatieprogramma of voor een opgelegde dwangsom. Een dwangsom kan juridisch gezien niet worden vergoed, omdat de handhaving op zichzelf niet onrechtmatig is.

Aanvragen schadevergoeding

De schadevergoeding kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar schadevergoedingpas@rvo.nl. Daarbij zullen diverse gegevens overgelegd moeten worden, waaronder:

 • de gegevens van de PAS-melding en datum van de aanvang/realisatie van de gemelde uitbreiding/oprichting;
 • een beschrijving van de aard en omvang van de schade;
 • indien van toepassing:
  • datum aanvraag legalisatieprogramma en uitkomst verificatie;
  • aanmelding stoppersregeling;
  • gestarte procedure bij burgerlijke rechter en stand van zaken in die procedure.

Let op! Een vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. Na deze termijn kan geen aanspraak meer gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad. De datum van verjaren is 29 mei 2024, vijf jaar na de uitspraak van de Raad van State. Het advies is daarom om de schadeclaim voor die datum in te dienen. Het alternatief is om de  overheid voor die datum aansprakelijk te stellen en de verja¬ring te stuiten.

Bron: Overig | publicatie | 17-04-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?