Scharrelruimte kan meetellen voor beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus

Pluimveehouders met een scharrelruimte (wintergarten), die een aanvraag doen voor de Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus), kunnen ook subsidie krijgen voor de oppervlakte van de scharrelruimte. Het gaat alleen om scharrelruimtes met een geldig stalcertificaat van een onafhankelijk certificeringsbureau.

Gewijzigd standpunt

In de regelingen staat dat de oppervlakte van (overdekte) uitlopen geen onderdeel is van het dierenverblijf. Maar de minister voor Natuur en Stikstof heeft nu vastgesteld dat scharrelruimtes geen (overdekte) uitlopen zijn, maar wel onderdeel zijn van het dierenverblijf. Een scharrelruimte met een geldig stalcertificaat kan worden gezien als onderdeel van het huisvestingssysteem volgens artikel 2.70 van het Besluit houders van dieren.

Wat betekent dit voor aanvragers?

  • Pluimveehouders met een positieve beslissing op hun aanvraag hebben inmiddels een e-mail van RVO ontvangen.
  • Pluimveehouders die nog geen beslissing hebben ontvangen op hun aanvraag, ontvangen binnenkort een e-mail van RVO.
  • Wanneer een pluimveehouder een aanvraag voor de Lbv-plus wil doen, kan de scharrelruimte opgegeven worden in de subsidieaanvraag.

Budget extra vergoeding

Op dit moment is er niet genoeg budget voor alle aanvragers van de Lbv en Lbv-plus. Voor aanvragers, die nog geen beslissing hebben ontvangen op hun aanvraag, is het wachten op meer budget. Het kabinet wil extra geld beschikbaar stellen, zodat alle aanvragers die aan de voorwaarden voldoen subsidie kunnen krijgen. De Tweede Kamer is hiermee al akkoord, maar de Eerste Kamer moet er deze maand nog over stemmen. Ook de Europese Commissie moet de budgetverhoging nog goedkeuren.

Voor pluimveehouders met een positieve beslissing op hun aanvraag van de Lbv/Lbv-plus komt de vergoeding uit een ander budget. De positieve beslissing blijft gewoon gelden, ook met de extra vergoeding.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 12-03-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?