Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni

De minister van LNV heeft vanwege de natte weersomstandigheden besloten de startdatum voor het weiden van melkkoeien bij de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ met een maand uit te stellen tot 1 juni.

Verlengde weidegang: overdag beweiding
Bij deze eco-activiteit moeten de melkkoeien minimaal 6 uur per dag weiden in de periode 1 juni (was 1 mei) tot en met 30 september. Ze mogen binnen gehouden worden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal 14 dagen geleden hebben afgekalfd. Dat is ook het geval als de verwachte Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (THI) 68 of meer bedraagt. De THI is te vinden op de website https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Hittestress.

Verlengde weidegang: dag en nacht beweiding
Bij deze eco-activiteit moeten de melkkoeien minimaal 16 uur per dag weiden in de periode 1 juni (was 1 mei) tot en met 30 september. Ze mogen binnen gehouden worden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal 14 dagen geleden hebben afgekalfd. De koeien mogen ook overdag binnen worden gehouden als de verwachte Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (THI) 68 of meer bedraagt. Deze eco-activiteit mag tot uiterlijk 1 oktober 2023 gewijzigd worden naar ‘overdag beweiding’.

Bijhouden weidekalender
Er moet een weidekalender bijgehouden worden, waarop van te voren gezet wordt op welke datum en tijdstip de koeien geweid worden. Indien het melkvee vrij kan uitlopen, mag maximaal 25% van het melkvee tijdens de opgeschreven weide-uren in de stal verblijven.

Wijziging in 2024
In 2024 besteedt RVO de controle op deze eco-activiteiten uit aan een externe partij. Deze zal moeten zorgen voor een certificerings- en controlesysteem. De beweidingsduur bedraagt in 2024 minimaal 1.500 uur (categorie 1) of 2.500 uur (categorie 2). Er wordt dan geen verplichting meer gesteld aan de momenten waarop geweid wordt.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 16-05-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?