Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2022 opengesteld. De regeling geldt ook voor melkkoeien behorend tot een dubbeldoeltype met zeldzame kleurslagen.

Welke runderen?

De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken. De melk wordt geleverd aan een zuivelonderneming of men maakt er zelf zuivelproducten van.

Het gaat om raszuivere melkkoeien van de volgende rassen: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder en roodbont Fries vee. Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). Daarnaast is subsidie mogelijk voor dubbeldoel runderen met zeldzame kleurslagen: Baggerbont, Blauwbont, Vaal, Vaalbont of Witrik.

In het I&R-systeem is een module ingebouwd, waarmee vastgelegd kan worden of een raszuiver dier van een zeldzaam ras is of van een dubbeldoeltype met een zeldzame kleurslag. 

Subsidieverstrekking

De subsidie wordt op aanvraag eenmaal per jaar verstrekt voor het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras dat is gehouden in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Het aantal melkkoeien wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van het aantal aanwezige melkkoeien van een zeldzaam runderras op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe van een zeldzaam runderras. De hoogte van de subsidie kan naar beneden toe worden bijgesteld, indien door de verlening van de subsidie het de-minimisplafond overschreden zou worden.

Aanvraagperiode en rangschikking aanvragen

De subsidieregeling wordt dit jaar opengesteld van 1 tot en met 31 maart. Het subsidieplafond, groot € 500.000, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij de aanvraag moet een verklaring landbouw de-minimissteun gevoegd worden.

Bron: Overig | publicatie | 16-02-2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?