Tegemoetkoming kosten PAS-melders

De PAS-melders, die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor vervolgens diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Naast de kosten van de oorspronkelijk ingediende melding hebben zij nogmaals kosten moeten maken voor de aanmelding tot legalisatie van de melding.

Vaste tegemoetkoming

Om de kosten van het legaliseren van de melding te beperken, krijgen deze PAS-melders een vaste tegemoetkoming van € 1.600 per project, waarvoor een PAS-melding is gedaan. Deze tegemoetkoming kan in de periode van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022 aangevraagd worden bij RVO.nl. RVO.nl beslist binnen acht weken op een volledige aanvraag.

De-minimisverklaring

De verstrekking van de tegemoetkoming wordt aangemerkt als staatssteun. Daarom moet bij de aanvraag een de-minimisverklaring verstrekt worden. Met een dergelijke verklaring bevestigt de onderneming, dat verlening van de tegemoetkoming niet zal leiden tot een overschrijding van de de-minimisplafonds. Voor een agrarische onderneming houdt dit in, dat de de-minimissteun niet hoger dan € 20.000 mag zijn over een periode van drie belastingjaren. De de-minimisverklaring kan verstrekt worden door middel van het aanvinken van een vakje op het aanvraagformulier.

Bron: Overig | publicatie | 10-11-2021

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?