Toelichting eco-activiteit groene braak

Eén van de eco-activiteiten die in het nieuwe GLB toegepast kan worden, is ‘groene braak’. Het perceel moet dan in de periode 31 mei tot en met 31 augustus voor minimaal 80% zichtbaar bedekt zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te zaaien, maar spontane opkomst is ook mogelijk.
Op een perceel ‘groene braak’ mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Evenmin mag het gewas beweid of geoogst worden. Dat betekent dat het perceel niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte.

RVO.nl geeft in een nadere toelichting aan dat ‘groene braak, spontane opkomst’ ieder mengsel van verschillende gewassen kan zijn dat spontaan opkomt. Daarbij mag geen van de gewassen overwegend aanwezig zijn. De bedekking mag bijvoorbeeld niet uit meer dan 50% gras bestaan, omdat in dat geval het perceel immers als grasland opgegeven moet worden.

Bron: Overig | publicatie | 02-05-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?