Uitstel begindatum eco-activiteit ‘groene braak’

Vanwege het natte voorjaar is de begindatum van de eco-activiteit 'groene braak' aangepast van 1 juni naar 15 juni. Het perceel moet nu voor minimaal 80% zichtbaar bedekt zijn van 15 juni tot en met 31 augustus. Dit kan bijvoorbeeld door een kruidenmengsel in te zaaien of door spontane opkomst. Bij spontane opkomst mag geen van de gewassen overwegend aanwezig zijn.

In het aanvraagjaar mogen minimaal negen maanden achter elkaar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruikt worden. Wanneer het gewas langer dan negen maanden blijft staan, is het gebruik hiervan nog steeds niet toegestaan. Het gewas mag het hele jaar niet beweid en geoogst worden.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 21-05-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?