Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Er wordt tot 2027 € 240 miljoen beschikbaar gesteld voor jonge landbouwers, die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten. De zogenaamde vestigingssteun wordt voor het eerst opengesteld van 3 juni tot en met 2 augustus 2024. De subsidie bedraagt € 80.000. Voor deze openstellingsperiode is € 75 miljoen beschikbaar. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Welke jonge landbouwers?

Het gaat om jonge landbouwers, die op 31 december 2024 niet jonger dan 16 jaar of niet ouder dan 39 jaar zijn. De jonge landbouwer moet bedrijfshoofd zijn op de datum van indiening van de aanvraag. De vestiging (overname) moet na 31 december 2022 hebben plaatsgevonden. Ook deelname in een bedrijf kan onder voorwaarden voldoende zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Bedrijfsplan

Bij de aanvraag moet onder meer een bedrijfsplan gevoegd worden. Dit bevat ten minste:

–    Een situatieschets van het landbouwbedrijf op het moment van de overname of de start.
–    De gewenste ontwikkeling van het landbouwbedrijf, waaronder in ieder geval vermelding van de te behalen mijlpalen voor de komende vijf jaar.
–    Een beschrijving van de kostenposten waaraan de subsidie zal worden besteed.
–    Een beschrijving van de wijze waarop de subsidie bijdraagt aan de versterking van de veerkracht van het bedrijf.
–    Een beschrijving van de aspecten in het bedrijfsplan die bijdragen aan de specifieke GLB-doelen met betrekking tot klimaatverandering en duurzame energie, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van biodiversiteit.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | besluit | 10-04-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?