Voortgang vrijwillige beëindigingsregelingen

Voor veehouders, die vrijwillig kiezen om te stoppen met hun bedrijf, zijn medio 2023 twee beëindigingsregelingen opengesteld: de Lbv en de Lbv-plus.

Lbv

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), die bedoeld is voor ondernemers, die geen onderdeel uitmaken van de aanpak piekbelasting, maar wel een aanzienlijke bijdrage leveren aan de depositie van stikstof op kwetsbare Natura 2000-gebieden, is per 1 december 2023 gesloten. Circa 10.000 ondernemers kwamen in aanmerking voor deze regeling. Voor deze regeling hebben 507 ondernemers een aanvraag ingediend.

Lbv-plus

Voor piekbelasters, dat zijn bedrijven die ten minste 2.500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige natuur binnen 25 kilometer, is een eenmalige “plus”-regeling opengesteld. Hiervoor hebben op dit moment 503 ondernemers een aanvraag ingediend. Van 252 aanvragen is op dit moment niet duidelijk of het een aanvraag voor de Lbv-plus of de Lbv betreft. De Lbv-plus is opengesteld tot 5 april 2024, maar de minister voor Natuur en Stikstof wil de openstelling verlengen tot eind 2024. Daarmee krijgen ondernemers meer tijd om de verschillende opties (stoppen, innoveren, extensiveren, verplaatsen, omschakelen) te overwegen. De Europese Commissie moet hier nog wel mee instemmen.

Lbv kleine sectoren

De minister werkt nog aan een beëindigingsregeling voor kleinere sectoren. Deze zal nog goedgekeurd moeten worden door de Europese Commissie.

Verhoging budget

Het kabinet wil € 1,45 miljard extra reserveren bovenop de reeds beschikbare middelen, waarmee aanvragen voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging kunnen worden toegekend.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 31-01-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?