Wederom box 3

FACTSHEET: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 Januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wat betekent de invoering van deze wet voor u als werkgever of werknemer. Vivan accountants informeert u graag nader!

Inleiding

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil met in voering van deze nieuwe wet deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Ketenbepaling