Wijzigingen GLB 2023

Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op de wijzigingen die betrekking hebben op het jaar 2023. In een ander artikel gaan we in op de wijzigingen die volgend jaar worden doorgevoerd.

Wijzigingen 2023

  1. In de Uitvoeringsregeling is vastgelegd dat bij de eco-activiteiten ‘overdag weiden’ en ‘dag en nacht weiden’ aan de minimale beweidingsnorm (6 uur resp. 16 uur per dag) moet worden voldaan in de periode van 1 juni tot en met 30 september (was 1 mei tot en met 30 september).
  2. Een stikstofbindend gewas wordt toegevoegd aan de activiteiten voor invulling van de verplichting minimumaandeel niet-productieve grond in het kader van GLMC 8, waaraan geen waarde wordt toegekend. Een vergoeding op basis van inkomensderving mag alleen worden toegekend voor activiteiten die bovenwettelijk zijn.
  3. Er wordt de mogelijkheid opgenomen om eerst een voorlopig uitbetalingstarief vast te stellen. Op basis daarvan kan in december het grootste deel van de rechtstreekse betalingen gedaan worden voor de bedrijven waarvan de steunaanvraag al volledig is gecontroleerd.
Bron: Overig | publicatie | 18-10-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?